دوره های گذرانده شده

دوره های گذرانده شده

Project Description

دوره های گذرانده شده

این دوره هایی هستند که من از زمانی که شروع به کار در شرکت لابراتور های طبیعت زنده کردم گذراندم. از آنجایی که بیش از 10 سال در حوزه های مدیریتی مشغول بوده ام، اکثر این دوره ها، دوره های مدیریتی هستند. طبیعت زنده این دوره ها را هر شش ماه توسط اساتید خبره برگزار می کند. یکی از مهم ترین مواردی که ما همیشه بر آن تاکید می کنیم ایجاد یک محیط آموزشی برای همکاران ما است که در آن فرصت رشد و شکوفایی و یادگیری موضوعات جدید را فراهم می آورند.

EMBAسطح تخصصی با رویکرد Coaching

(واحد آموزش طبیعت زنده1393)

EMBA سطح مدیریت رفتار سازمانی

(واحد آموزش طبیعت زنده1392)

 

اصول مدیریت و سرپرستی

(واحد آموزش طبیعت زنده1392)

 

اصول و فنون مذاکره

(پایه ریزان راهکارهای فراگیر1392PRF )

 

آشنایی با اصول مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت

(واحد آموزش طبیعت زنده)

 

آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)

(واحد آموزش طبیعت زنده1392)

 

آشنایی با مدیریت ریسک

(مرکز نیک اندیشان 1397)

 

آشنائی با اصول نظام آراستگی محیط (5S)

(آموزش طبیعت زنده1389)

 

دوره مدیریت یکپارچه آموزش

(شرکت ایده 1392)

 

آیین نگارش و مکاتبات اداری و گزارش نویسی

(واحد آموزش طبیعت زنده)

 

تحلیل رفتار متقابل – TA 1

(واحد آموزش طبیعت زنده1396)

 

تفکر و نگرش سیستمی

(مدیران ایران 1390)

 

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

(واحد آموزش طبیعت زنده1396)

 

زبان انگلیسی (Self-Study)

 

سیستم طبقه بندی مشاغل

(سازمان تامین اجتماعی1393)

 

کارگاه آشنایی با مدل رفتار سازمانی DISC

(آموزش طبیعت زنده1395)

 

کارگاه تربیت ارزیاب بر اساس مدل تعالی سازمانی (1395MTF-Prometric)(EFQM)

 

کنترل پروژه

(مجتمع فنی تهران 1390)

 

مدیریت بحران

(واحد آموزش طبیعت زنده1392)

 

مدیریت دانش

(واحد آموزش طبیعت زنده1391)

 

مدیریت زمان

(واحد آموزش طبیعت زنده1391)

 

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

(شرکت سرآمد 1397)

 

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

(شرکت سرآمد 1397)

 

مسئولیت پذیری اجتماعی CSR

(دانشگاه علوم پزشکی 1395)

 

نشست مدیران ایران

(مدیران ایران1392)

 

کارگاه تحول به سوی تعالی از خوب به عالی

(آموزش طبیعت زنده1393)

Project Details

Tags: Management, Resume

Back to Top