نقل قول بیل گیتس

ناراضی ترین مشتریان شما بزرگترین منبع یادگیری شما هستند.

— بیل گیتس —
Back to Top