سوابق برجسته

سوابق حرفه ای

Project Description

سوابق برجسته

سوابق کاری و حرفه ای من را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

 • اجرا و پیاده سازی سیستم های آنالیز هوش و شخصیت MBTI-DISK
 • اجرا و پیاده سازی سیستم های مانیتورینگ SolarWinds-PRTG
 • اجرا و راه اندازی سیستم چت سازمانی Skype For Business
 • اجرا و راه اندازی سیستم های Cloud Private
 • اجرا و راه اندازی سیستم های دورکاری Citrix
 • اجرا و راه اندازی مایکروسافت شرپوینت و پراجکت سرور
 • استقرار و پیاده سازی سیستم آموزش منطبق بر ISO 10015
 • استقرار و پیاده سازی ERP در حوزه صنعت پخش و بخش مویرگی
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های فروش مکانیزهPDA/Tablet
 • راه اندازی و ایجاد شبکه خصوصی کل استانهای کشور Cisco Base
 • استقرار و پیاده سازی اتوماسیون های مکاتبات و فرم های اداری
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های متعدد مالی، فروش و فروشگاهی
 • اجرا و راه اندازی مایکروسافت اکسچنج
 • اجرا و راه اندازی سیستم مدیریت فرایند های کسب کارBPMS-Bizagi
 • راه اندازی و مدیریت پایگاهای دادهOlap – SQL
 • اجرا و راه اندازی سیستم های امنیتی و مدیریت حساب اینترنت UTM
 • اجرا و پیاده سازی راهکارهای مجازی سازی VMware
 • اجرا و پیاده سازی سیستم ها امنیتی KMS Server Service/RMS
 • اجرا و راه اندازی سیستم های هوش تجاری QlikView / Power BI
 • راه اندازی و مدیریت مایکروسافت اکتیودایرکتوری
 • طراحی و پیاده سازی وب سایت های متعدد
 • اجرا و پیاده سازی برنامه بازیابی فاجعه Disaster Recovery Plan
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های پیشرفته امنیتی و مدار بستهMilestone
 • استقرار و پیاده سازی فرایند ITIL – ISO27001
 • استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش
 • استقرار و پیاده سازی سیستم وفاداری مشتری TabiatCard
 • استقرار و پیاده سازی سیستم فروشگاه مجازی TabiatShop
 • استقرار و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد پرسنل
 • مدیریت پروژه های برنامه نویسی به زبان های Symfony – PHP – Drupal
 • راه اندازی و استقرار سخت افزاری و مدیریت Enterprise SAN / HP Server’s
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های پشتیبان گیری Veritas

Project Details

Tags: Management, Network, Resume

Back to Top