جوایز و افتخارات

 • Honors and Awards

Project Description

جوایز و افتخارات

  کسب رتبه اول در شاخص رضایت از روشن بودن شرح و ظایف پرسنل

هدف بررسی سالانه کارکنان، شناسایی عوامل موثر بر رضایت کارکنان و تعامل کارکنان در محل کار است.

  کسب رتبه اول در شاخص تعیین اهداف و ارزیابی های صورت گرفته

قبل از اینکه بتوانید به یک کارمند تعیین اهداف و اهداف معقول بدهید، ابتدا باید سطح تجربه کارکنان، عادت های کاری و توانایی کلی برای انجام وظایف را ارزیابی کنید. یک پروژه که ممکن است یک کارمند بعد از ظهر به اتمام برساند ممکن است یک هفته دیگر کارمند باشد. ارزیابی و فهم نقاط قوت و ضعف کارکنان به شما کمک خواهد کرد که آنها را در تنظیم اهداف و اهداف قابل دستیابی کمک کنید

  کسب رتبه اول در شاخص رضایت از شایستگی های مدیریت واحد

مدیریت صلاحیت می تواند به عنوان توانایی پاسخگویی به اهداف سازمان، استفاده از منابع موجود در کارآمد، حفظ سطح بالایی از عملکرد کارکنان و حرفه ای بودن، و ارائه خدمات عالی به مشتریان تعریف شود.

  کسب رتبه اول در شاخص رضایت ازخلق فرصت یادگیری و موفقیت پرسنل

سازمان ها با فراهم کردن فرصت های رشد و توسعه، می توانند کیفیت کار کارکنان خود را بهبود بخشند و مزایای در حال توسعه کارگران را به پتانسیل کامل آنها برسانند.

  کسب رتبه اول در شاخص رضایت از تفویض اختیار

تفویض اختیار فرآیندی است که طی آن یک مدیر مسئولیت را به جانشین خود اختصاص می دهد تا کار را از طرف وی انجام دهد. اعطای اختیارات می تواند به عنوان بخش تقسیم و تخصیص اختیارات به زیردستان به منظور دستیابی به نتایج موثر تعریف شود.

  کسب رتبه اول در شاخص ایجاد فضایی مناسب برای روابط بین همکاران

بدیهی است که افرادی که به خوبی با یکدیگر همکاری می کنند احتمال بیشتری برای همکاری با هم دارند. توسعه روابط خوب در محل کار برای بهبود روحیه کارکنان است و پ آنها را بیشتر سازنده می سازد.

  کسب رتبه اول در شاخص ارتباطات اثر بخش از اقدامات مدیریت واحد

ارتباطات در محل کار برای شرکت ها بسیار مهم است، زیرا به شرکت اجازه می دهد که مولد و کارآمد باشد. کارکنان می توانند افزایش روحیه، بهره وری و تعهد را تجربه کنند اگر قادر به ارتباط زنجیره ای در یک سازمان باشند.

  کسب رتبه اول در شاخص امنیت شغلی

امنیت شغلی تضمین می کند که یک فرد بدون داشتن خطر بیکاری کار خود را انجام می دهد. او پیوندی در اشتغال داشته و ممکن است از شرایط قرارداد استخدام، توافقنامه مذاکره جمعی یا قانون کار باشد که مانع از خاتمه خودسرانه می شود.

  برنده جشنواره وب و موبایل ایران

جشنواره وب و موبایل ایران با دهها هزار نفر از شرکت کنندگان، به عنوان بزرگترین پلت فرم برای رقابت بین وب سایت ها و نرم افزار های موبایل در گروه های مختلف شناخته شده است و از زمان آغاز آن، توانسته است نقش مهمی در رشد کیفیت و موقعیت دامنه ایران و تلفن همراه ایفا کند.

  برنده مدیر سرامد در حوزه دیجیتال مارکتینگ

مدیر بازاریابی دیجیتال، مسئول توسعه، اجرا و مدیریت کمپین های بازاریابی است که یک شرکت و محصولات و یا خدمات آن را تبلیغ می کند. وی نقش مهمی در ارتقاء آگاهی نام تجاری در فضای دیجیتال و همچنین دستیابی به مشتریان دارد.

  EFQMدریافت جایزه تعالی سازمانی

مدل تعالی سازمانی مدلی است که سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها رااندازه گیری می کند. این مدل به سازمانها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوتها را شناسایی کنند ، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه حلهای بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را اجرا نمایند.

Project Details

Tags: Management

Back to Top