ایمان خلیلیان

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت طبیعت زنده
مؤسس و مدیر عامل گروه مهندسی لناوا

بیوگرافی

چند نکته کوچک

31
پروژه های انجام شده
11
مدارک بین المللی
2
مقالات چاپ شده
11
افتخارات
Back to Top